RÄTTEN ATT JOBBA TILLHÖR ALLA!

Oy Fonttis Service Ab är ett stödbolag för Klubbhus Fontana. Bolaget grundades år 2019, för att hjälpa och stöda medlemmarna att återgå till arbetslivet. Fonttis Service utgör den saknade pusselbiten mellan stött arbete och den öppna arbetsmarknaden.

BESTÄLL TJÄNSTER AV OSS!
Våra Fontana-medlemmar utför via Fonttis Service små jobb som måste göras, men som du inte alltid hinner göra.
ENKELT

Du behöver inte göra annat än att betala räkningen som vi skickar. Vi sköter alla lagstadgade utgifter mm.

FLEXIBELT

Du betalar endast för de arbetstimmar som du har behov av.  Arbetet anpassas enligt ditt behov och medlemmens ork och kunskaper. 

SOCIALT

Du är delaktig i att hjälpa psykiatriska rehabiliterare att återvända till arbetslivet.