RÄTTEN ATT JOBBA TILLHÖR ALLA!

Oy Fonttis Service Ab är ett stödbolag för Klubbhus Fontana rf. Bolaget grundades år 2019, för att hjälpa och stöda medlemmarna att komma ut i arbetslivet. Fonttis Service är en viktig och ofta avgörande del för medlemmarnas väg ut till den öppna  arbetsmarknaden.

BESTÄLL TJÄNSTER AV OSS!

Våra arbetare utför via Fonttis Service små jobb som måste göras, men som du inte alltid hinner göra.

ENKELT

Du behöver inte göra annat än att betala fakturan som vi skickar. Vi sköter alla lagstadgade utgifter mm.

FLEXIBELT

Du betalar endast för de arbetstimmar som du har behov av.  Arbetet anpassas enligt ditt behov och medlemmens ork och kunskaper. 

SOCIALT

Du är delaktig i att hjälpa psykosocialt rehabiliterande personer att återvända till arbetslivet och samhället.