Ofta frågat

Här får du svar på de vanligaste frågorna

Till hurdana arbeten har ni arbetskraft?

Via oss hittar ni arbetare till företags-  och privatpersoners kontinuerliga eller säsongsartade sysslor, antingen till enstaka arbetsuppgifter eller för ett mer långvarigt behov. Uppgifterna skräddarsys alltid enligt arbetets beställares och utförares behov. Läs mera om våra tjänster.

Är jag arbetsgivaren?

Oy Fonttis Service Ab ansvarar för alla arbetsgivarskyldigheter.

Är det tryggt att ta emot en arbetstagare via er?

Oy Fonttis Service Ab erbjuder sina medlemmar möjlighet att tryggt och med handledning komma tillbaka till arbetsmarknaden, enligt deras eget mående, i den takt som passar dem bäst.

Vi går igenom varje arbetsuppgift och vi letar fram personen för vilken arbetet i fråga är just det rätta.

Hur mycket arbete kan jag få utfört?

Det beror helt på arbetstagaren. En del kan göra 20 timmars veckor, en del är redo för en halv timmes pass och allting däremellan. Arbetsmängden skräddarsys alltid för att passa arbetstagaren och beställaren av jobbet.

Vilka är kostnaderna?

Till arbetstagarna betalas en saklig lön, samt bikostnader och lagstadgade förpliktelser. Finansieringen för Oy Fonttis Service Ab:s administration sköts genom stiftelseunderstöd. Privatpersoner har rätt till hushållsavdrag, om andra förutsättningar för hushållsavdrag uppfylls.