Om oss

Vad är Fonttis?

Oy Fonttis Service Ab är ett bolag grundat år 2019 för att stöda och hjälpa Klubbhus Fontanas medlemmar att fylla ut den ”saknade pusselbiten” mellan understött arbete i klubbhusets regi och arbeten inom den öppna arbetsmarknaden.

Vi ger möjligheter för de medlemmar inom ramen för Klubbhus Fontana vilka annars skulle ha svårt att komma ut i normal samhällsverksamhet och med fulla arbetsavtal.

Oy Fonttis Service Ab:s verksamhet i företagsform kompletterar Klubbhusets arbetsorienterade dag och övergångsarbetsprogram. Som ett separat företag kan Oy Fonttis Service Ab öka möjligheterna till sysselsättning på ett flexibelt och skräddarsytt sätt.

SYSSELSÄTTNING ÄR EN LÖNSAM INVESTERING
- för alla parter -

Möjligheten att jobba och få en saklig lön är väsentligt för individens välmående och livskvalitet. Detta minskar på  sjukdomsrisken och behov av vård. Varje gjort arbete ökar sannolikheten för sysselsättning.

Att jobba ökar individens självförtroende, känslan av betydelse och känslan av att vara en del av ett fungerande samhälle.

Som arbetsgivare har du möjlighet att ta socialt ansvar och samtidigt får du en motiverad deltidsarbetare, för ett litet eller ett stort projekt.